محصولات آلیاژ رنگ و طرح سایز
لوله براق 201, 304, 316 سیلور، طلایی، طرحدار، خشدار تماس بگیرید
پروفیل براق 201, 304 سیلور، طلایی، خشدار تماس بگیرید
PVC --- کرمی، زرشکی تماس بگیرید

abcd 1 2 3
z
H1001 H1002 H1003